Reklamace

Dodané zboží si je kupující povinen prohlédnout ihned po převzetí zboží. V případě zjištění závady kupující neprodleně informuje telefonicky, písemně nebo e-mailem prodejce.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zprávu o zjištěných závadách zašlete písemně nebo e-mailem na adresu prodejce. Podepsáním dodacího listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Reklamované zboží se dopravuje na (Mgr. Zuzana Vitková, Na Lani 226, Nový Jičín - Loučka, 74101). Dopravu zboží při oprávněné reklamaci hradí prodávajíci. V případě, že je reklamace oprávněná a spotřebitel již dopravu uhradil, má právo na přiměřenou náhradu dopravného. Spotřebiteli, který uplatnil reklamaci a zboží předal k vyřízení reklamace, bude ihned po obdržení reklamovaného zboží vydán reklamační protokol. Tento protokol bude spotřebiteli zaslán na email. Spotřebitel bude o vyřízení reklamace vyrozuměn písemně a také emailem.

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží k prodejci a končí vyřízením reklamace.