Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Problémy při dodání zboží:

Dodané zboží si je kupující povinen prohlédnout ihned po převzetí zboží. V případě zjištění závady kupující neprodleně informuje telefonicky, písemně nebo e-mailem prodejce.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zprávu o zjištěných závadách zašlete písemně nebo e-mailem na adresu prodejce. Podepsáním dodacího listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě:

Podle platné legislativy máte právo na vrácení zakoupeného zboží přes internet ve lhůtě 14 dní od zakoupení. Pokud zjistíte, že vám zboží nevyhovuje, informujte mě prosím emailem, že máte zájem jej v zákonné lhůtě vrátit. V emailu pošlete informace o datu zakoupení zboží, čísle objednávky a pokud jste věcí kupovali více, pak i název, popř. kód zboží, které chcete vrátit. Zboží zašlete poštou na adresu:

Kateřina Kylarová, Handkeho 733/11, Olomouc 77900

Neposílejte zboží na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nepřebírám!

Vrácené zboží musí být nepoškozené, čisté, pokud to lze, v originálním balení.

Zároveň, budete-li vracet všechno objednané zboží, máte nárok na vrácení částky za poštovné, byla-li uhrazena. Peníze za zboží vracím po převzetí zaslaného zboží, nejpozději však do 14 dnů od převzetí. Peníze zasílám na bankovní účet kupujícího, ve výjimečných případech a po předchozí domluvě je možný i jiný způsob (peněžní poukázkou). Není možný výdej peněz v hotovosti.

Váže-li se ke konkrétnímu zakoupenému zboží, či celkové objednávce „dárek zdarma“, je kupující povinen spolu s vráceným zboží vrátit i zaslaný dárek. 

Reklamace:

Snažím se prodávat jen kvalitní a ověřené značky a výrobky. Přesto se může stát, že na svém zboží najdete po nějaké době vadu. Dojde-li k takové situaci, neprodleně mě prosím kontaktujte emailem. Napište detaily z objednávky (kdy bylo zboží zakoupeno, o jaké zboží se jedná), popište problém a můžete přiložit i fotografii vady.

Reklamované zboží se dopravuje na:

Kateřina Kylarová, Handkeho 733/11, Olomouc 77900

Dopravu zboží při oprávněné reklamaci hradí prodávající. V případě, že je reklamace oprávněná a kupující již dopravu uhradil, má právo na přiměřenou náhradu dopravného. Kupujícímu, který uplatnil reklamaci a zboží předal k vyřízení reklamace, bude ihned po obdržení reklamovaného zboží vydán reklamační protokol. Tento protokol bude kupujícímu zaslán na email. Kupující bude o vyřízení reklamace vyrozuměn písemně a také emailem.

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží k prodejci a končí vyřízením reklamace.